Честит 3 март на всички българи!

От място, напоено с кръвта на славните руски войни

Честит празник на всички Българи по широкия свят.

ММ, Aka DebeliaMark