how to flash walton primo h1

how to flash walton primo h1………………….