huawei E3372h unlock?

huawei E3372h how to unlock this modem?pls help…………