huawei


huawei p6 stop logo huawei ascend and no turn on