Mt6572__xld__m7__m7__4.4.2__alps.kk1.mp7.v1

i need this file

MT6572__XLD__M7__M7__4.4.2__ALPS.KK1.MP7.V1

thanx