Sm-G530H Boot Repair

Plz help Me plzzzzzzzzzzzzzzzzzz