NCK Team Add Spreadtrum New CPU


Hello NCK Team net update Add CPU Spreadtrum read file pac flash file pac 5xx 6xx 7xx thanks Team

Code:

CPU       
SC9861G
SC9860GV
SC9850       
SC9830A       
SC9820       

CPU       
SC883XG       
SC7731G       
SC7727S       
SC7730S       
SC7715       
SC8735S       
SC8835S       
SC7735S       
SC7730A       
SC8825